Route 19 | M - F | PM

Massena (16)
4:20pm
Raymondville (24)
4:35pm
Norfolk (18)
4:50pm
Norwood (19)
5:05pm